Otoklav Cihazları

 

AUTOCLAV

 

Otoklav nedir?

Otoklav yuksek basınçlı buhar ile yapılan sterilizasyonda (mikropsuzlaştırmada) kullanılan cihaza verilen isimdir. Bunda esas, buharla doymuş bir ortamda ve 100°C’den yüksek isi ile sterilizasyondur. Bu şartlarda bozulmayacak olan madde  ve aletler, bu çeşit sterilizasyon yöntemiyle mikropsuzlaştırılırlar. Genel olarak 121°C’de 13-15 dakika beklemek, sterilizasyon için kafidir. Ameliyathane otoklavları suyla çalıştıkları için, konan maddenin neme dayanıklı olması gerekir. Kompresler, gazlı bezle, pamuk ve kırılgan malzeme, normal hava basıncında 165°C’de çalışan özel etüvlerde kuru olarak sterilize edilir

Otoklavın içerisindeki buhar basıncını ve buharın sıcaklığını gösteren bir monometre ve termometre sistemi, ayrıca bir emniyet supabı vardır.